Pa ipak ti su susreti tek kratka radovanja, jer znam: na nekom raskršću neću te videti više. - Činija Citata

Pa ipak ti su susreti tek kratka radovanja, jer znam: na nekom raskršću neću te videti više.


pa-ipak-ti-su-susreti-tek-kratka-radovanja-jer-znam-na-nekom-raskru-neu-te-videti-vie
miroslav mika antićpaipaktisususretitekkratkaradovanjajerznamnanekomraskrćunećutevidetiviepa ipakipak titi susu susretisusreti tektek kratkakratka radovanjajer znamna nekomnekom raskršćuraskršću nećuneću tete videtivideti višepa ipak tiipak ti suti su susretisu susreti teksusreti tek kratkatek kratka radovanjana nekom raskršćunekom raskršću nećuraskršću neću teneću te videtite videti višepa ipak ti suipak ti su susretiti su susreti teksu susreti tek kratkasusreti tek kratka radovanjana nekom raskršću nećunekom raskršću neću teraskršću neću te videtineću te videti višepa ipak ti su susretiipak ti su susreti tekti su susreti tek kratkasu susreti tek kratka radovanjana nekom raskršću neću tenekom raskršću neću te videtiraskršću neću te videti više

Ništa neću da joj kažem, jer neću. Ona je jedna neozbiljna, najobičnija balavica. Mi stariji, mi iz osmog razreda, stavimo ruke u džepove i zviždućemo kroz zube. Baš nas briga za te devojčice.Ništa neću da joj kažem, jer neću. Ali ako pogleda nekog drugog, postaću najgori đak u školi.Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi u nekom drugom cirkusu.Što više trčiš za nekim i pokazuješ da ti je stalo, da ti nedostaje, ta osoba neće mariti za tebe, ostavlja će te za rezervu jer vidi da te može imati. ...Nisi imala takve oči onda kad sam te sreo.  One su iskrsle na tvom licu tek kada sam te zavoleo.Nemoj malena. Šta god da sad kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvek praviti da ti veruje. Ja više neću biti taj.Ako znaš da su ti krila kratka, ne leti daleko i visoko.