Ovo je uobičajeno: žalost prati radost.


ovo-uobiajeno-alost-prati-radost
latinske posloviceovouobičajenožalostpratiradostovo jeje uobičajenožalost pratiprati radostovo je uobičajenožalost prati radost

Što ti je veća radost ili žalost, to ti je manji svijet u očima.Ko živi bez dece ne zna za žalost; ko umire bez dece ne zna za radost!Ovo je Keli Erikson, sićušna Šveđanka, skakačica u vis, a ovo je njena majka, mama Marija, koja prati svuda svoju ćerkicu i ne ispušta je iz vida. A čovek koga upravo vidite je snažni momak, Džon Godina, bacač kladiva. Njemu nisu potrebni ni mama ni tata da ga prate po takmičenjima.Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim.Vjera u radost gotovo je ista kao i sama radost.Spavao sam i sanjao kako je život radost. Probudio sam se i otkrio kako je život služenje. Dao sam se na služenje i spoznao da je služenje radost.