Ovo je fantastično vreme da se uđe u poslovni svet, jer će se poslovanje više promeniti u narednih 10 godina nego u prethodnih 50.


ovo-fantastino-vreme-da-se-ue-u-poslovni-svet-jer-e-se-poslovanje-vie-promeniti-u-narednih-10-godina-nego-u-prethodnih-50
bil gejtsovofantastičnovremedaseuđeposlovnisvetjerćeposlovanjeviepromenitinarednih10godinanegoprethodnih50ovo jeje fantastičnofantastično vremevreme dada sese uđeuđe uu poslovniposlovni svetjer ćeće sese poslovanjeposlovanje viševiše promenitipromeniti uu narednihnarednih 1010 godinagodina negonego uu prethodnihprethodnih 50ovo je fantastičnoje fantastično vremefantastično vreme davreme da seda se uđese uđe uuđe u poslovniu poslovni svetjer će seće se poslovanjese poslovanje višeposlovanje više promenitiviše promeniti upromeniti u narednihu narednih 10narednih 10 godina10 godina negogodina nego unego u prethodnihu prethodnih 50ovo je fantastično vremeje fantastično vreme dafantastično vreme da sevreme da se uđeda se uđe use uđe u poslovniuđe u poslovni svetjer će se poslovanjeće se poslovanje višese poslovanje više promenitiposlovanje više promeniti uviše promeniti u narednihpromeniti u narednih 10u narednih 10 godinanarednih 10 godina nego10 godina nego ugodina nego u prethodnihnego u prethodnih 50ovo je fantastično vreme daje fantastično vreme da sefantastično vreme da se uđevreme da se uđe uda se uđe u poslovnise uđe u poslovni svetjer će se poslovanje višeće se poslovanje više promenitise poslovanje više promeniti uposlovanje više promeniti u narednihviše promeniti u narednih 10promeniti u narednih 10 godinau narednih 10 godina negonarednih 10 godina nego u10 godina nego u prethodnihgodina nego u prethodnih 50

Ne mislim da će ljudska rasa biti u stanju preživeti narednih hiljadu godina ukoliko se ne proširimo u svemiru.Moj problem je, pretpostavljam, u načinu na koji se izražavam. Morate biti sa mnom 50 godina pre nego budete u mogućnosti da shvatite o čemu ja to pričam.Proveo sam tri dana nedeljno, za 10 godina, obrazujući sebe u javnoj biblioteci, i to je bolje od fakulteta. Ljudi treba da se obrazuju-možete imati kompletno obrazovanje besplatno. Posle 10 godina pročitao sam svaku knjigu u biblioteci i napisao sam hiljadu priča.Ništa mi ne može ulepšati dan kao email nepoznate osobe koja je upravo kupila iPad u Ujedinjenom Kraljevstvu i priča mi o tome kako je to najbolji proizvod koji je ikada doneo kući. To me gura napred. To me je držalo pre pet godina, i pre deset godina kada su mi se vrata zatvorila. I to će me držati u narednih pet godina, šta god da se desi.Iskreno verujem da poedinci mogu promeniti svet. Vreme promena tako retko dolazi, a na svakom od nas je da najbolje iskoristimo upravo ovo vreme u cilju stvaranja srećnijeg sveta.Radije se mirim sa svojom samoćom, ako u ovom trenutku pokušavam od nje da pobegnem, nikada više neću naći partnera. Ako je prihvatim, umesto da se borim protiv nje, možda će se stvari promeniti. Videla sam da je samoća jača kada pokušamo da joj se suprotstavimo, ali postaje slaba kad na nju jednostavno ne obraćamo pažnju.