Čovjeku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči šutjeti.


ovjeku-treba-otprilike-2-godine-da-naui-govoriti-i-otprilike-50-godina-da-naui-utjeti
ernest hemingvejČovjekutrebaotprilike2godinedanaučigovoriti50godinautjetiČovjeku trebatreba otprilikegodine dada naučinauči govoritigovoriti ii otprilikeotprilike 5050 godinagodina dada naučinauči šutjetiČovjeku treba otpriliketreba otprilike 2otprilike 2 godine2 godine dagodine da naučida nauči govoritinauči govoriti igovoriti i otprilikei otprilike 50otprilike 50 godina50 godina dagodina da naučida nauči šutjetiČovjeku treba otprilike 2treba otprilike 2 godineotprilike 2 godine da2 godine da naučigodine da nauči govoritida nauči govoriti inauči govoriti i otprilikegovoriti i otprilike 50i otprilike 50 godinaotprilike 50 godina da50 godina da naučigodina da nauči šutjetiČovjeku treba otprilike 2 godinetreba otprilike 2 godine daotprilike 2 godine da nauči2 godine da nauči govoritigodine da nauči govoriti ida nauči govoriti i otprilikenauči govoriti i otprilike 50govoriti i otprilike 50 godinai otprilike 50 godina daotprilike 50 godina da nauči50 godina da nauči šutjeti

Čoveku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči ćutati.Mala je vrlina određene stvari prešutjeti; nasuprot tome, ozbiljna je greška govoriti o čemu treba šutjeti. MAYCHE KONJARNIKPametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu; budala nauči jednu stvar i veruje da ih zna deset.Od neiskusne žene zavodnik najviše nauči.Svakim se danom nešto novo nauči.Dobro nauči pravila, da ih možeš delotvorno kršiti.