Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti. - Činija Citata

Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti.


ovjek-nije-nikad-tako-nesretan-kao-to-misli-tako-srean-kao-to-se-nadao-da-e-biti
francois de la rochefoucauldČovjeknijenikadtakonesretankaotomislisrećansenadaodaćebitiČovjek nijenije nikadnikad takotako nesretannesretan kaokao štošto mislini takotako srećansrećan kaokao štošto sese nadaonadao dada ćeće bitiČovjek nije nikadnije nikad takonikad tako nesretantako nesretan kaonesretan kao štokao što mislini tako srećantako srećan kaosrećan kao štokao što sešto se nadaose nadao danadao da ćeda će bitiČovjek nije nikad takonije nikad tako nesretannikad tako nesretan kaotako nesretan kao štonesretan kao što mislini tako srećan kaotako srećan kao štosrećan kao što sekao što se nadaošto se nadao dase nadao da ćenadao da će bitiČovjek nije nikad tako nesretannije nikad tako nesretan kaonikad tako nesretan kao štotako nesretan kao što mislini tako srećan kao štotako srećan kao što sesrećan kao što se nadaokao što se nadao dašto se nadao da ćese nadao da će biti

Čovjek nigdje tako intenzivno ne misli na neodjevenu ženu kao u pustinji.Nihil homine est miserius aut superbus. – Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Nisu svi ljudi tako rđavi i kao što to rđav čovjek misli.Kad bi muškarci bili tako izvrsni ljubavnici kao što pričaju, žene ne bi imale vremena ni da se počešljaju.Ništa tijelo i dušu ne može tako iscrpiti kao što ih mogu iscrpiti tužne misli.