Čovjek koji može pobijediti druge – jak je; čovjek koji pobijedi sebe – svemoćan je.


ovjek-koji-moe-pobijediti-druge-jak-ovjek-koji-pobijedi-sebe-svemoan
kineske posloviceČovjekkojimožepobijeditidrugejakčovjekpobijedisebesvemoćanČovjek kojikoji možemože pobijeditipobijediti drugedruge –– jakjak ječovjek kojikoji pobijedipobijedi sebesebe –– svemoćansvemoćan jeČovjek koji možekoji može pobijeditimože pobijediti drugepobijediti druge –druge – jak– jak ječovjek koji pobijedikoji pobijedi sebepobijedi sebe –sebe – svemoćan– svemoćan jeČovjek koji može pobijeditikoji može pobijediti drugemože pobijediti druge –pobijediti druge – jakdruge – jak ječovjek koji pobijedi sebekoji pobijedi sebe –pobijedi sebe – svemoćansebe – svemoćan jeČovjek koji može pobijediti drugekoji može pobijediti druge –može pobijediti druge – jakpobijediti druge – jak ječovjek koji pobijedi sebe –koji pobijedi sebe – svemoćanpobijedi sebe – svemoćan je

Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga.Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome.Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se.Čovjek koji ne može dati ništa svoje, ne može ništa ni osjetiti.Najpametniji od svih, po mome mišljenju, je čovjek koji sebe nazove budalom makar jednom u mjesecu.Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.