Čovjek bi morao ustinu imati dobro pamćenje kad bi pamtio sve što je obećao.


ovjek-bi-morao-ustinu-imati-dobro-pamenje-kad-bi-pamtio-sve-to-obeao
fridrih ničeČovjekbimoraoustinuimatidobropamćenjekadpamtiosvetoobećaoČovjek bibi moraomorao ustinuustinu imatiimati dobrodobro pamćenjepamćenje kadkad bibi pamtiopamtio svesve štošto jeje obećaoČovjek bi moraobi morao ustinumorao ustinu imatiustinu imati dobroimati dobro pamćenjedobro pamćenje kadpamćenje kad bikad bi pamtiobi pamtio svepamtio sve štosve što ješto je obećaoČovjek bi morao ustinubi morao ustinu imatimorao ustinu imati dobroustinu imati dobro pamćenjeimati dobro pamćenje kaddobro pamćenje kad bipamćenje kad bi pamtiokad bi pamtio svebi pamtio sve štopamtio sve što jesve što je obećaoČovjek bi morao ustinu imatibi morao ustinu imati dobromorao ustinu imati dobro pamćenjeustinu imati dobro pamćenje kadimati dobro pamćenje kad bidobro pamćenje kad bi pamtiopamćenje kad bi pamtio svekad bi pamtio sve štobi pamtio sve što jepamtio sve što je obećao

Nijedan čovek nema dovoljno dobro pamćenje da bi bio uspešan lažov.Učenje da čitam muziku u brajevoj azbuci i da je sviram po sluhu pomoglo mi je da razvijem prokleto dobro pamćenje.Život nije samo imati dobre karte, već i dobro odigrati čak i kad su loše.Svaki čovjek može imati dobro raspoloženje kada je dobro odjeven.Svaki čovek može imati dobro raspoloženje kada je dobro obučen.Osamljivanje je dobro, ali moraš imati nekoga ko će ti reći da je osamljivanje dobro.