Čoveku praznoga želuca hrana je Bog.


oveku-praznoga-eluca-hrana-bog
mahatma gandiČovekupraznogaželucahranabogČoveku praznogapraznoga želucaželuca hranahrana jeje bogČoveku praznoga želucapraznoga želuca hranaželuca hrana jehrana je bogČoveku praznoga želuca hranapraznoga želuca hrana ježeluca hrana je bogČoveku praznoga želuca hrana jepraznoga želuca hrana je bog

Čovek nikada ne sme prestati sanjati. San je hrana duši, kao što je jelo hrana telu. Vrlo često u životu vidimo svoje snove izjalovljene i svoje želje osujećene, ali treba da nastavimo da sanjamo, jer, u protivnom, naša duša umire.Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana.Čoveku nikad nije po volji, ma gde bio.Čoveku možeš da kažeš sve, jedino nemoj istinu, ona ga pogadja.Čoveku je potrebno mnogo žena samo kad nijedna od njih ne valja.Laskanje je hrana za budale.