Čovek treba više da brine za dušu nego za telo. - Činija Citata

Čovek treba više da brine za dušu nego za telo.


ovek-treba-vie-da-brine-za-u-nego-za-telo
demokritČovektrebaviedabrinezaduunegoteloČovek trebatreba viševiše dada brinebrine zaza dušudušu negonego zaza teloČovek treba višetreba više daviše da brineda brine zabrine za dušuza dušu negodušu nego zanego za teloČovek treba više datreba više da brineviše da brine zada brine za dušubrine za dušu negoza dušu nego zadušu nego za teloČovek treba više da brinetreba više da brine zaviše da brine za dušuda brine za dušu negobrine za dušu nego zaza dušu nego za telo

Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo.Umorila sam se od brige za druge. Bilo bi fino da, za promjenu, neko počne da brine i o meni.Čovek će se žešće boriti za svoje interese, nego za svoja prava.Neosporno, ima ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama, ili ma kakvim bogatsvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan.Čovek ne treba da smatra svoju materijalnu imovinu kao svoju, nego kao slobodnu za sve, da bi mogao da je podeli sa ostalima kada im je potrebno.U sovjetskoj vojsci, potrebno je više hrabrosti za povlačenje, nego za napad.