Čovek stavlja svoj potpis na svaki predmet koji dodirne.


ovek-stavlja-svoj-potpis-na-svaki-predmet-koji-dodirne
ivan cankarČovekstavljasvojpotpisnasvakipredmetkojidodirneČovek stavljastavlja svojsvoj potpispotpis nana svakisvaki predmetpredmet kojikoji dodirneČovek stavlja svojstavlja svoj potpissvoj potpis napotpis na svakina svaki predmetsvaki predmet kojipredmet koji dodirneČovek stavlja svoj potpisstavlja svoj potpis nasvoj potpis na svakipotpis na svaki predmetna svaki predmet kojisvaki predmet koji dodirneČovek stavlja svoj potpis nastavlja svoj potpis na svakisvoj potpis na svaki predmetpotpis na svaki predmet kojina svaki predmet koji dodirne

Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet.Ovo je kuća ljubavi, a ne dom tvoga oca ili tvojih sestara. Ko glavu svoju odsijeca, na tle je stavlja, taj stječe pravo na ulaz. Da, ko glavu odsijeca, na tle je stavlja i potom nogama gazi. Dođi ako si spreman na to.Čovek se navikne na svaki smrad.Pobednici nikada ne prave dva puta istu grešku. Zato ratnik svetlosti stavlja na kocku svoje srce samo zbog nečeg vrednog.Parfem o ženi kaže više nego njen potpis.Čovek koji ne čita dobre knjige, nema nikakve prednosti u odnosu na onoga koji ih uopšte ne čita.