Čovek se obično bolje uverava razlozima koje je sam pronašao nego onima do kojih su došli drugi.


ovek-se-obino-bolje-uverava-razlozima-koje-sam-pronaao-nego-onima-do-kojih-su-doli-drugi
blez paskalČovekseobičnoboljeuveravarazlozimakojesampronaaonegoonimadokojihsudolidrugiČovek sese običnoobično boljebolje uveravauverava razlozimarazlozima kojekoje jeje samsam pronašaopronašao negonego onimaonima dodo kojihkojih susu došlidošli drugiČovek se običnose obično boljeobično bolje uveravabolje uverava razlozimauverava razlozima kojerazlozima koje jekoje je samje sam pronašaosam pronašao negopronašao nego onimanego onima doonima do kojihdo kojih sukojih su došlisu došli drugiČovek se obično boljese obično bolje uveravaobično bolje uverava razlozimabolje uverava razlozima kojeuverava razlozima koje jerazlozima koje je samkoje je sam pronašaoje sam pronašao negosam pronašao nego onimapronašao nego onima donego onima do kojihonima do kojih sudo kojih su došlikojih su došli drugiČovek se obično bolje uveravase obično bolje uverava razlozimaobično bolje uverava razlozima kojebolje uverava razlozima koje jeuverava razlozima koje je samrazlozima koje je sam pronašaokoje je sam pronašao negoje sam pronašao nego onimasam pronašao nego onima dopronašao nego onima do kojihnego onima do kojih suonima do kojih su došlido kojih su došli drugi

Da tvrdoglava sam, ponosna i kad ne bi trebala. Lako se zaljubim, a teško to priznajem. Svađam se samo s onima do kojih mi je stalo. Teško opraštam, a još ...Tvrdice su obično veliki plašljivci. Tvrdice nisu tvrdi samo u pitanju novca, nego i u pitanju prijateljstva i dobrote. Oni su sitničari i zavidljivci; i kao što teško nekom pruže zlatnu monetu, isto su tako uzdržljivi i da drugima učine uslugu, makar i rečju. Čovek tvrdica, to je inkarnacija ne samo jednog poroka, nego je to zbir nekoliko poroka, od kojih je njegova škrtost samo njihova najvidnija manifestacija.Šta sve još čoveku nedostaje, najbolje pokazuju obećanja. Narodima za koje se tvrdi da su slobodni – obećava se sloboda, onima za koje se mislilo da su siti – obećava se hleb.Ako su američki muškarci opsednuti novcem, može se reći da su američke žene opsednute sa mršavljenjem. Jedni govore o dobitku, drugi pričaju o gubitku, a ne možeš znati više koji su od kojih dosadniji.Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.