Čovek sanja toliko sjajnu svetlost, koliko mračnija je noć oko njega i u njegovom srcu.


ovek-sanja-toliko-sjajnu-svetlost-koliko-mranija-no-oko-njega-i-u-njegovom-srcu
ivan cankarČoveksanjatolikosjajnusvetlostkolikomračnijanoćokonjeganjegovomsrcuČovek sanjasanja tolikotoliko sjajnusjajnu svetlostkoliko mračnijamračnija jeje noćnoć okooko njeganjega iu njegovomnjegovom srcuČovek sanja tolikosanja toliko sjajnutoliko sjajnu svetlostkoliko mračnija jemračnija je noćje noć okonoć oko njegaoko njega injega i ui u njegovomu njegovom srcuČovek sanja toliko sjajnusanja toliko sjajnu svetlostkoliko mračnija je noćmračnija je noć okoje noć oko njeganoć oko njega ioko njega i unjega i u njegovomi u njegovom srcuČovek sanja toliko sjajnu svetlostkoliko mračnija je noć okomračnija je noć oko njegaje noć oko njega inoć oko njega i uoko njega i u njegovomnjega i u njegovom srcu

Čovek sanja toliko sjajnu svetlost, koliko mračnija je noć oko njega i u njegovu srcu.Vidiš ovu sjajnu stvar na nebu? E to je Sunce! Zemlja se okreće oko njega a ne oko tebe!Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno.Čovek koji voli jedino samoga sebe ništa ne mrzi toliko koliko da bude sam.Samo se ti motaj oko njega, pa ce hitna da se mota oko tebe ;)Lepota nije u licu; lepota je svetlost u srcu.