Čovek je samo trska, najslabija u prirodi, ali to je trska koja misli.


ovek-samo-trska-najslabija-u-prirodi-ali-to-trska-koja-misli
blez paskalČoveksamotrskanajslabijaprirodialitotrskakojamisliČovek jeje samosamo trskanajslabija uu prirodije trskatrska kojakoja misliČovek je samoje samo trskanajslabija u prirodiali to jeje trska kojatrska koja misliČovek je samo trskaali to je trskaje trska koja misliali to je trska koja

Vera se naša kuša češće nego što se trska vetrovima ljulja. I kušanja su kao vetrovi; slabu ću veru iščupati, jaku još više ojačati. Kušanja su kao oganj u kome slama izgori, a zlato se očisti.Lepa je svaka žena, osim one koja misli da to nije, i one koja misli da jeste.Čovek je po prirodi politička životinja.Noge patke su kratke, ali ako pokušamo da ih produžimo patka će osetiti bol, ždralove noge su duge, ali ako pokušamo da ih skratimo, ždral će osećati bol. Stoga ne treba da skraćujemo ono što je po prirodi dugo, niti produžavamo ono što je po prirodi kratko.Čovek je po prirodi lakoveran i sumnjičav, bojažljiv i neustrašiv.Čovek uviek radi protiv sebe. To je u njegovoj prirodi.