Čovek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem.


ovek-postaje-slobodan-svojom-odlukom-otporom-i-nepristajanjem
meša selimovićČovekpostajeslobodansvojomodlukomotporomnepristajanjemČovek postajepostaje slobodanslobodan svojomsvojom odlukomotporom ii nepristajanjemČovek postaje slobodanpostaje slobodan svojomslobodan svojom odlukomotporom i nepristajanjemČovek postaje slobodan svojompostaje slobodan svojom odlukomČovek postaje slobodan svojom odlukom

Duh postaje slobodan tek kada prestane biti podrška.Čovek je slobodan da bira i izabere svoj put, ali mora snositi i posledice svog izboraČovek koji stari opet postaje dete.Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih.Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru.Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru.