Čovek nije stvoren za poraz. Čovek može biti uništen, ali ne i poražen. - Činija Citata

Čovek nije stvoren za poraz. Čovek može biti uništen, ali ne i poražen.


ovek-nije-stvoren-za-poraz-ovek-moe-biti-uniten-ali-ne-i-pora
ernest hemingvejČoveknijestvorenzaporazmožebitiunitenalineporaženČovek nijenije stvorenstvoren zaza porazČovek možemože bitibiti uništenali nene ii poraženČovek nije stvorennije stvoren zastvoren za porazČovek može bitimože biti uništenali ne ine i poraženČovek nije stvoren zanije stvoren za porazČovek može biti uništenali ne i poraženČovek nije stvoren za poraz

Niko nije poražen sve do onog trenutka dok poraz ne prihvati kao realnost.Čovek ne može biti iskreniji osim kada prizna za sebe da je lažov.Poraz je stanje uma; Niko nije poražen sve dok poraz ne bude prihvaćen kao stvarnost.Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud.Čovek može ljubiti samo onoga za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba.Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba.