Čovek može imati prijatelje, državnik ne.


ovek-moe-imati-prijatelje-dravnik-ne
Šarl de golČovekmožeimatiprijateljedržavnikneČovek možemože imatiimati prijateljedržavnik neČovek može imatimože imati prijateljeČovek može imati prijatelje

Čovek nije stvoren za poraz. Čovek može biti uništen, ali ne i poražen.Čovek sam bira prijatelje. Neprijatelji biraju njega.Čovek čoveka ne može upoznati dok s njim ne pojede onoliko soli koliko može zubima podići.Čovek od nauke ne bi trebao imati želja niti osećanja – samo srce od kamena.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara.