Čovek čini novac, a ne novac čoveka. - Činija Citata

Čovek čini novac, a ne novac čoveka.


ovek-ini-novac-a-ne-novac-oveka
narodne posloviceČovekčininovacnenovacčovekaČovek činičini novacne novacnovac čovekaČovek čini novaca ne novacne novac čovekaa ne novac čoveka

Ko prijatelju daje novac na zajam, trpi dvostruku štetu; istovremeno gubi i novac i prijatelja.Srce sadrži bogatstvo, a novčanik samo novac.Ako ne trošiš novac, nigde nisi dobrodošao.Kada se umešaju sila ili novac, zakon ne pomaže.Jedino se mržnja i novac ne pokazuju celom svetu.U danasnje vrijeme,vrijeme je novac a novaca se nema.