Čovek će odustati od skoro svega, osim od svoje patnje.


ovek-e-odustati-od-skoro-svega-osim-od-svoje-patnje
džon klizČovekćeodustatiodskorosvegaosimsvojepatnjeČovek ćeće odustatiodustati odod skoroskoro svegaosim odod svojesvoje patnjeČovek će odustatiće odustati ododustati od skorood skoro svegaosim od svojeod svoje patnjeČovek će odustati odće odustati od skoroodustati od skoro svegaosim od svoje patnjeČovek će odustati od skoroće odustati od skoro svega

Čovek treba da se oseća iznad lavova, tigrova, zvezda; da je iznad svega u prirodi, čak i iznad onoga što je pojmljivo i izgleda čudnovato – u protivnom, on nije čovek, već miš koji se svega plaši.Svaki čovek svoje patnje smatra najvećim.Ljubav ima svoje patnje za svako životno doba.Čovek ne može biti iskreniji osim kada prizna za sebe da je lažov.Strah od patnje je gori od same patnje. I da nikad nijedno srce nije patilo kada je krenulo u potragu za svojim snovima, jer svaki trenutak potrage jeste trenutak sretanja s Bogom i s Vecnošću.Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju.