Čovek bez nade i nije pravi čovek.


ovek-bez-nade-i-nije-pravi-ovek
matija bećkovićČovekbeznadenijepravičovekČovek bezbez nadenade ii nijenije pravipravi čovekČovek bez nadebez nade inade i nijei nije pravinije pravi čovekČovek bez nade ibez nade i nijenade i nije pravii nije pravi čovekČovek bez nade i nijebez nade i nije pravinade i nije pravi čovek

Bez vere čovek postaje sterilan, bez nade i ustrašen do krajnje dubine svoga bića.Čovek bez mašte je čovek bez krila.Čovek nije stvoren za poraz. Čovek može biti uništen, ali ne i poražen.Čovek bez karaktera isto je kao jezik bez reči.Nema čoveka bez boli, a ako ga ima, onda to nije čovek.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.