Otvorena vrata dovode i neželjene goste.


otvorena-vrata-dovode-i-neeljene-goste
engleske posloviceotvorenavratadovodeneželjenegosteotvorena vratavrata dovodedovode ii neželjeneneželjene gosteotvorena vrata dovodevrata dovode idovode i neželjenei neželjene gosteotvorena vrata dovode ivrata dovode i neželjenedovode i neželjene gosteotvorena vrata dovode i neželjenevrata dovode i neželjene goste

Nije to nesreća što je na vrata ušla, već je nesreća to što sa vrata ne odlazi.Greške su vrata otkrića.Mi o vuku, a vuk na vrata.konobaru donesi vrata da izadjemkad udaris glavom od vrataGleda ko tele u nova vrata.