Otvorena vrata dovode i neželjene goste.


otvorena-vrata-dovode-i-neeljene-goste
engleske posloviceotvorenavratadovodeneželjenegosteotvorena vratavrata dovodedovode ii neželjeneneželjene gosteotvorena vrata dovodevrata dovode idovode i neželjenei neželjene gosteotvorena vrata dovode ivrata dovode i neželjenedovode i neželjene gosteotvorena vrata dovode i neželjenevrata dovode i neželjene goste

Nije to nesreća što je na vrata ušla, već je nesreća to što sa vrata ne odlazi.Lepa reč i gvozdena vrata otvara.Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara.Dojt de sunce i pred naša vrata.Pesnik je čovek kao i svi, zidar koji gradi svoj zid: graditelj vrata i prozora.Igra medo u komšiluku, dojt de i na naša vrata!