Otrovi se pakuju u male bocice.. :D


otrovi-se-pakuju-u-male-bocice-d
otrovisepakujumalebociceotrovi sese pakujupakuju uu malemale bociceotrovi se pakujuse pakuju upakuju u maleu male bociceotrovi se pakuju use pakuju u malepakuju u male bociceotrovi se pakuju u malese pakuju u male bocice

Volite male ljude i igrajte se njima.Moćni plamen dolazi nakon male iskrice.Male neprijatelje i male rane ne treba potcenjivati.Ljudi male pameti rijetko se boje da ne budu dosadni.Slogom rastu male stvari, a nesloga sve pokvari.Nemojte dozvoliti da zbog male nesuglasice izgubite velikog prijatelja.