Otrovi se pakuju u male bocice.. :D - Činija Citata

Otrovi se pakuju u male bocice.. :D


otrovi-se-pakuju-u-male-bocice-d
otrovisepakujumalebociceotrovi sese pakujupakuju uu malemale bociceotrovi se pakujuse pakuju upakuju u maleu male bociceotrovi se pakuju use pakuju u malepakuju u male bociceotrovi se pakuju u malese pakuju u male bocice

Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male.Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muhe, a u koju se hvataju male.Ne zamerite na mojoj lepoti, prosto sam morala da se rodim :D :D :DNešto gledam u ogledalo, pa jesam lepa u pi**u materinu :D :DSve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro.Volite male ljude i igrajte se njima.