Osjećati zahvalnost, a ne izraziti ju, je isto kao i zamotati poklon, a ne pokloniti ga.


osjeati-zahvalnost-a-ne-izraziti-ju-isto-kao-i-zamotati-poklon-a-ne-pokloniti-ga
odabrane posloviceosjećatizahvalnostneizrazitijuistokaozamotatipoklonpoklonitigaosjećati zahvalnostne izrazitiizraziti juje istoisto kaokao ii zamotatizamotati poklonne poklonitipokloniti gaa ne izrazitine izraziti juje isto kaoisto kao ikao i zamotatii zamotati poklona ne poklonitine pokloniti gaa ne izraziti juje isto kao iisto kao i zamotatikao i zamotati poklona ne pokloniti gaje isto kao i zamotatiisto kao i zamotati poklon

Ako sretnemo nekoga ko nama duguje zahvalnost, odmah se toga setimo. Koliko smo, pak, puta sreli nekoga kome mi dugujemo zahvalnost, pa se toga nismo setili.Opraštam ti – to je moj poklon tebi. Nastavljam dalje – to je moj poklon sebi.I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre.U iskrenom prijateljstvu, najvredniji poklon koji možemo dobiti je ispružena ruka i otvoreno srce. Kad osetiš da je neko otvorio svoju dušu pred tobom kao ...Želim nešto da ti kažem. Nemoj da se opterećuješ objašnjenjima emocija. Proživljavaj sve intezivno i sve što osjetiš čuvaj kao poklon od Boga.