Osjećati zahvalnost, a ne izraziti ju, je isto kao i zamotati poklon, a ne pokloniti ga.


osjeati-zahvalnost-a-ne-izraziti-ju-isto-kao-i-zamotati-poklon-a-ne-pokloniti-ga
odabrane posloviceosjećatizahvalnostneizrazitijuistokaozamotatipoklonpoklonitigaosjećati zahvalnostne izrazitiizraziti juje istoisto kaokao ii zamotatizamotati poklonne poklonitipokloniti gaa ne izrazitine izraziti juje isto kaoisto kao ikao i zamotatii zamotati poklona ne poklonitine pokloniti gaa ne izraziti juje isto kao iisto kao i zamotatikao i zamotati poklona ne pokloniti gaje isto kao i zamotatiisto kao i zamotati poklon

Voleti, a ne biti voljen, isto je što i odazivati se, a da te niko ne zove.Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!volim ju ona mene ne..sad je nasla drugog a meni srce umirePomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju.Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.Plašljiv čovek ne može da bude srećan. Ljudi ga ne trpe, žene ga ne vole, a i on sam sebe prezire.