Osim Boga, nikakva supstanca ne može postojati, niti se može zamisliti. - Činija Citata

Osim Boga, nikakva supstanca ne može postojati, niti se može zamisliti.


osim-boga-nikakva-supstanca-ne-moe-postojati-niti-se-moe-zamisliti
baruh de spinozaosimboganikakvasupstancanemožepostojatinitisezamislitiosim boganikakva supstancasupstanca nene možemože postojatiniti sese možemože zamislitinikakva supstanca nesupstanca ne možene može postojatiniti se možese može zamislitinikakva supstanca ne možesupstanca ne može postojatiniti se može zamislitinikakva supstanca ne može postojati

Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem.Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.Šminka može da te ulepša spolja, ali ne pomaže ako si ružna izntura. Osim ako jedeš šminku.Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi.Od mrlje se ne može nаčiniti sunce, niti od suncа mrlju.