Osećaj opasnosti je uzbudljiv. Izazov je u pronalaženju novih opasnosti. - Činija Citata

Osećaj opasnosti je uzbudljiv. Izazov je u pronalaženju novih opasnosti.


oseaj-opasnosti-uzbudljiv-izazov-u-pronalaenju-novih-opasnosti
ajrton senaosećajopasnostiuzbudljivizazovpronalaženjunovihopasnostiosećaj opasnostiopasnosti jeje uzbudljivizazov jeu pronalaženjupronalaženju novihnovih opasnostiosećaj opasnosti jeopasnosti je uzbudljivizazov je uje u pronalaženjuu pronalaženju novihpronalaženju novih opasnostiosećaj opasnosti je uzbudljivizazov je u pronalaženjuje u pronalaženju novihu pronalaženju novih opasnostiizazov je u pronalaženju novihje u pronalaženju novih opasnosti

Čovek se ne boji samo opasnosti koja postoji, nego još više opasnosti koju sluti; boji se i mogućeg i nemogućeg. Uobražene opasnosti su najdublje, i uobraženi neprijatelji su najkrvoločniji.Strah od opasnosti je hiljadu puta veći od same opasnosti.Brod sa više kapetana često je u opasnosti.Hrabrost je vrlina na osnovu koje ljudi u opasnosti čine plemenita dela.Brod koji je udarijo u hrid, a zatim nastavio vožnju, nije bio ni u kakvoj opasnosti.Pravo znanje je biti svestan smetnji pre smetnji, biti svestan opasnosti pre opasnosti, biti svestan razaranja pre razaranja, biti svestan nesreće pre nesreće. Snažna akcija je treniranje tela bez opterećenosti telom, vežbanje uma bez korišćenja umom, radeći u svetu, a da se ne bude pogođen svetom, provodeći zadatke, a da se ne bude zatrpan zadacima.