Oprezno biraj prijatelje zato što ima ljudi koji su zarazni kao bolest. - Činija Citata

Oprezno biraj prijatelje zato što ima ljudi koji su zarazni kao bolest.


oprezno-biraj-prijatelje-zato-to-ima-ljudi-koji-su-zarazni-kao-bolest
maksim gorkiopreznobirajprijateljezatotoimaljudikojisuzaraznikaobolestoprezno birajbiraj prijateljeprijatelje zatozato štošto imaima ljudiljudi kojikoji susu zaraznizarazni kaokao bolestoprezno biraj prijateljebiraj prijatelje zatoprijatelje zato štozato što imašto ima ljudiima ljudi kojiljudi koji sukoji su zaraznisu zarazni kaozarazni kao bolestoprezno biraj prijatelje zatobiraj prijatelje zato štoprijatelje zato što imazato što ima ljudišto ima ljudi kojiima ljudi koji suljudi koji su zaraznikoji su zarazni kaosu zarazni kao bolestoprezno biraj prijatelje zato štobiraj prijatelje zato što imaprijatelje zato što ima ljudizato što ima ljudi kojišto ima ljudi koji suima ljudi koji su zarazniljudi koji su zarazni kaokoji su zarazni kao bolest

O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.Ako želiš izbeći nevolje, oprezno biraj prijatelje.Neosporno, ima ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama, ili ma kakvim bogatsvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan.Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.