Oprezno biraj prijatelje zato što ima ljudi koji su zarazni kao bolest.


oprezno-biraj-prijatelje-zato-to-ima-ljudi-koji-su-zarazni-kao-bolest
maksim gorkiopreznobirajprijateljezatotoimaljudikojisuzaraznikaobolestoprezno birajbiraj prijateljeprijatelje zatozato štošto imaima ljudiljudi kojikoji susu zaraznizarazni kaokao bolestoprezno biraj prijateljebiraj prijatelje zatoprijatelje zato štozato što imašto ima ljudiima ljudi kojiljudi koji sukoji su zaraznisu zarazni kaozarazni kao bolestoprezno biraj prijatelje zatobiraj prijatelje zato štoprijatelje zato što imazato što ima ljudišto ima ljudi kojiima ljudi koji suljudi koji su zaraznikoji su zarazni kaosu zarazni kao bolestoprezno biraj prijatelje zato štobiraj prijatelje zato što imaprijatelje zato što ima ljudizato što ima ljudi kojišto ima ljudi koji suima ljudi koji su zarazniljudi koji su zarazni kaokoji su zarazni kao bolest

Ako želiš izbeći nevolje, oprezno biraj prijatelje.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Neosporno, ima ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama, ili ma kakvim bogatsvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...Blago onom koji ima prijatelje, teško onome koji ih treba.