opet jedes ?? da, rekli mi da sam debela, pa hocu jos vise da se udebljam hehe


opet-jedes-da-rekli-mi-da-sam-debela-pa-hocu-jos-vise-da-se-udebljam-hehe
opetjedesdareklimidasamdebelapahocujosviseseudebljamheheopet jedesjedesdarekli mimi dada samsam debelapa hocuhocu josjos visevise dada sese udebljamudebljam heheopet jedesrekli mi dami da samda sam debelapa hocu joshocu jos visejos vise davise da seda se udebljamse udebljam heherekli mi da sammi da sam debelapa hocu jos visehocu jos vise dajos vise da sevise da se udebljamda se udebljam heherekli mi da sam debelapa hocu jos vise dahocu jos vise da sejos vise da se udebljamvise da se udebljam hehe

Hocu 40 stepeni, hocu SUNCE, hocu MORE, hocu KOKTELE, hocu SLADOLED, hocu da se budim u 12 sati, hocu da budem ceo dan napolju, hocu PRSKANJE, hocu KUPACI… ...Doktore, za moju kilažu koliko moram biti visoka?! – Negde oko 4 metra. – Eto, moj problem je što sam niska, a svi zapeli debela, pa debela…  ...A ja… Ja sam od njega samo trazila da pokaze da mu je stalo. Nista vise. Nisam trazila da mi skida zvijezde sa neba. Niti da me voli onoliko koliko sam ja ...I zauvijek sam ostao gladan ljubavi i pažnje: niko me u životu nije mogao iznenaditi grubošću i uvjek sam je očekivao, a svako me mogao pridobiti pa i prevariti pitomošću, nježnošću, prijateljstvom, pa i kad bih se prevario, opet sam uvijek bio spreman da naletim na isti mamac.Ali opet sam se setila realnosti, koja mi je govorila da ne zaboravim da moj san ostavim netaknutim, i da ne padnem u zamke sudbine.Ali opet sam se sjetila realnosti, koja mi je govorila da ne zaboravim da moj san ostavim netaknutim, i da ne padnem u zamke sudbine.