Šopenov genije je najdublji, najosećajniji i najuzbudljiviji što je ikad postojao. On govori jezikom beskonačnosti na jednom jedinom instrumentu. - Činija Citata

Šopenov genije je najdublji, najosećajniji i najuzbudljiviji što je ikad postojao. On govori jezikom beskonačnosti na jednom jedinom instrumentu.


openov-genije-najdublji-najoseajniji-i-najuzbudljiviji-to-ikad-postojao-on-govori-jezikom-beskonanosti-na-jednom-jedinom-instrumentu
Žorž sandŠopenovgenijenajdubljinajosećajnijinajuzbudljivijitoikadpostojaoongovorijezikombeskonačnostinajednomjedinominstrumentuŠopenov genijegenije jeje najdubljinajosećajniji ii najuzbudljivijinajuzbudljiviji štošto jeje ikadikad postojaoon govorigovori jezikomjezikom beskonačnostibeskonačnosti nana jednomjednom jedinomjedinom instrumentuŠopenov genije jegenije je najdubljinajosećajniji i najuzbudljivijii najuzbudljiviji štonajuzbudljiviji što ješto je ikadje ikad postojaoon govori jezikomgovori jezikom beskonačnostijezikom beskonačnosti nabeskonačnosti na jednomna jednom jedinomjednom jedinom instrumentuŠopenov genije je najdubljinajosećajniji i najuzbudljiviji štoi najuzbudljiviji što jenajuzbudljiviji što je ikadšto je ikad postojaoon govori jezikom beskonačnostigovori jezikom beskonačnosti najezikom beskonačnosti na jednombeskonačnosti na jednom jedinomna jednom jedinom instrumentunajosećajniji i najuzbudljiviji što jei najuzbudljiviji što je ikadnajuzbudljiviji što je ikad postojaoon govori jezikom beskonačnosti nagovori jezikom beskonačnosti na jednomjezikom beskonačnosti na jednom jedinombeskonačnosti na jednom jedinom instrumentu

Više gorčine i patnje krije se u jednom jedinom radnom satu nego u jednom celom celcatom životinjskom životu.Kapital je samo plod rada i nikad ne bi postojao da rad nije postojao pre njega.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Dovoljno je da obratiš pažnju na ono što ti se događa u životu i otkrićeš – svakog trenutka u toku dana – gdje On skriva svoje riječi i svoju volju. Trudi se da ispuniš ono što On traži: to je jedini razlog tvog postojanja na ovom svijetu.Uciteljica: Djeco ja kada sad jednom duvnem 1000 ljudi mrije na ovom svijetu..Perica:Pa uciteljice operul se zubi ikad haahha xDRoman je tajni centar svieta, religija ili filozofija takođe se obraćaju tom centru, ali ne kroz opisivanje dnevnog ili običnog života, to je ono što čini roman drukčijim. On se bavi smislom života u dubinama dnevnog postojanja. On stavlja normalni život na pijedesetal.