Oni koji znaju da govore, govore retko.


oni-koji-znaju-da-govore-govore-retko
fjodor mihajlovič dostojevskionikojiznajudagovoregovoreretkooni kojikoji znajuznaju dada govoregovore retkooni koji znajukoji znaju daznaju da govoreoni koji znaju dakoji znaju da govoreoni koji znaju da govore

Oni koji znaju da govore, govore kratko.Oni koji govore lepo ne govore uvek i najbolje.Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu.Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti.Poslušaj šta govore o drugima i znaćeš šta govore i o tebi.