Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi. - Činija Citata

Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi.


oni-koji-nemaju-u-glavi-vrlo-esto-misle-da-su-mudriji-nego-drugi
dositej obradovićonikojinemajuglavivrločestomisledasumudrijinegodrugioni kojikoji nemajunemaju uu glaviglavi vrlovrlo čestočesto mislemisle dada susu mudrijimudriji negonego drugioni koji nemajukoji nemaju unemaju u glaviu glavi vrloglavi vrlo čestovrlo često mislečesto misle damisle da suda su mudrijisu mudriji negomudriji nego drugioni koji nemaju ukoji nemaju u glavinemaju u glavi vrlou glavi vrlo čestoglavi vrlo često mislevrlo često misle dačesto misle da sumisle da su mudrijida su mudriji negosu mudriji nego drugioni koji nemaju u glavikoji nemaju u glavi vrlonemaju u glavi vrlo čestou glavi vrlo često misleglavi vrlo često misle davrlo često misle da sučesto misle da su mudrijimisle da su mudriji negoda su mudriji nego drugi

Novac je čudna stvar. Oni koji ga nemaju strašno ga žele. Oni koji ga imaju prepuni su problema.Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju.Tragajući za srećom, polovina čovečanstva sledi pogrešan trag. Oni misle da se sreća sastoji u imanju i sticanju i u tome da vas drugi služe. Sreća je zapravo u davanju i služenju drugima.Ukoliko ne znate koji su uzroci vaših grešaka, onda niste mudriji nego što ste bili na početku.Čovek je često svoja žrtva. A ako to nije, često su mu žrtve drugi.