Oni koji me vide retko mi veruju na reč. Verovatno izgledam preinteligentno da bih je i održao.


oni-koji-me-vide-retko-mi-veruju-na-re-verovatno-izgledam-preinteligentno-da-bih-i-odrao
Žan pol sartronikojimevideretkomiverujunarečverovatnoizgledampreinteligentnodabihodržaooni kojikoji meme videvide retkoretko mimi verujuveruju nana rečverovatno izgledamizgledam preinteligentnopreinteligentno dada bihbih jei održaooni koji mekoji me videme vide retkovide retko miretko mi verujumi veruju naveruju na rečverovatno izgledam preinteligentnoizgledam preinteligentno dapreinteligentno da bihda bih jebih je ije i održaooni koji me videkoji me vide retkome vide retko mivide retko mi verujuretko mi veruju nami veruju na rečverovatno izgledam preinteligentno daizgledam preinteligentno da bihpreinteligentno da bih jeda bih je ibih je i održaooni koji me vide retkokoji me vide retko mime vide retko mi verujuvide retko mi veruju naretko mi veruju na rečverovatno izgledam preinteligentno da bihizgledam preinteligentno da bih jepreinteligentno da bih je ida bih je i održao

Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.Oni koji znaju da govore, govore retko.U veri ima dovoljno svetla za one koji žele da veruju i dovoljno senki za one koji ne žele da veruju.Promena i napredak su retko pokloni sa neba. Oni proizilaze iz borbe odozdo. Kad bih ja, Dalaj Lama, kao Tibetanac osećao snažnu odbojnost prema Kinezima ili prema Čen Čing, njima se ne bi ništa dogodilo. Oni bi ostali opušteni, zar ne? Ja bih bio taj koji je izgubio svoj mali mir uma. Loši osećaji prema drugima su istinski samo-destruktivni.Novac je čudna stvar. Oni koji ga nemaju strašno ga žele. Oni koji ga imaju prepuni su problema.