Onaj osecaj kada se setis lepih uspomena i krenes da se smejes njima,a zatim krenes da places,jer shvatis da ne mozes da vratis vreme. :)


onaj-osecaj-kada-se-setis-lepih-uspomena-i-krenes-da-se-smejes-njimaa-zatim-krenes-da-placesjer-shvatis-da-ne-mozes-da-vratis-vreme
onajosecajkadasesetislepihuspomenakrenesdasmejesnjimaazatimplacesjershvatisnemozesvratisvremeonaj osecajosecaj kadakada sese setissetis lepihlepih uspomenauspomena ii kreneskrenes dada sese smejeszatim kreneskrenes dashvatis dada nene mozesmozes dada vratisvratis vremeonaj osecaj kadaosecaj kada sekada se setisse setis lepihsetis lepih uspomenalepih uspomena iuspomena i krenesi krenes dakrenes da seda se smejeszatim krenes dashvatis da neda ne mozesne mozes damozes da vratisda vratis vremeonaj osecaj kada seosecaj kada se setiskada se setis lepihse setis lepih uspomenasetis lepih uspomena ilepih uspomena i krenesuspomena i krenes dai krenes da sekrenes da se smejesshvatis da ne mozesda ne mozes dane mozes da vratismozes da vratis vremeonaj osecaj kada se setisosecaj kada se setis lepihkada se setis lepih uspomenase setis lepih uspomena isetis lepih uspomena i kreneslepih uspomena i krenes dauspomena i krenes da sei krenes da se smejesshvatis da ne mozes dada ne mozes da vratisne mozes da vratis vreme

Klaustrofobija…to je strah od zatvorenog prostora. Npr. kada krenes u kafanu i uhvati te strah da je zatvorena. :))Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xDOnaj osecaj kad shvatis da si pogresožio u ljubavi…..Tek svatis koliko ti je neko znacio kada te osobe nestane i kad svatis da nista ne mozes da vratis! :(Onaj osecaj kad ne mozes samog sebe da gledas u ogledalo…Onaj osecaj kada gledas u oci osobu koju volis, i nesvesno se najsmejes jer si srecan sto je kraj tebe