Onaj osecaj kad znas da si mu bila i ostala najlepsa devojka huhuhuhuhu 3:)


onaj-osecaj-kad-znas-da-mu-bila-i-ostala-najlepsa-devojka-huhuhuhuhu-3
onajosecajkadznasdamubilaostalanajlepsadevojkahuhuhuhuhu3onaj osecajosecaj kadkad znasznas dada sisi mumu bilabila ii ostalaostala najlepsanajlepsa devojkadevojka huhuhuhuhuonaj osecaj kadosecaj kad znaskad znas daznas da sida si musi mu bilamu bila ibila i ostalai ostala najlepsaostala najlepsa devojkanajlepsa devojka huhuhuhuhuonaj osecaj kad znasosecaj kad znas dakad znas da siznas da si muda si mu bilasi mu bila imu bila i ostalabila i ostala najlepsai ostala najlepsa devojkaostala najlepsa devojka huhuhuhuhuonaj osecaj kad znas daosecaj kad znas da sikad znas da si muznas da si mu bilada si mu bila isi mu bila i ostalamu bila i ostala najlepsabila i ostala najlepsa devojkai ostala najlepsa devojka huhuhuhuhu

Onaj osecaj kad znas da si pogresila ….Onaj osecaj kad znas da umire za tobom…Onaj osecaj kada te neko laze a ti znas istinu!Onaj osecaj kada znas da imas najboljeg decka na svetuZnas onaj osecaj kad ga vidis? Odseku ti se i ruke i noge, ne znas gde da gledas, u stomaku centrifuga, izgubis glas. E, ja znam. To je TAJ osecajne znas ti kakav je osecaj kad ti je Vlade decko..