Onaj osecaj kad znas da si mu bila i ostala najlepsa devojka huhuhuhuhu 3:) - Činija Citata

Onaj osecaj kad znas da si mu bila i ostala najlepsa devojka huhuhuhuhu 3:)


onaj-osecaj-kad-znas-da-mu-bila-i-ostala-najlepsa-devojka-huhuhuhuhu-3
onajosecajkadznasdamubilaostalanajlepsadevojkahuhuhuhuhu3onaj osecajosecaj kadkad znasznas dada sisi mumu bilabila ii ostalaostala najlepsanajlepsa devojkadevojka huhuhuhuhuonaj osecaj kadosecaj kad znaskad znas daznas da sida si musi mu bilamu bila ibila i ostalai ostala najlepsaostala najlepsa devojkanajlepsa devojka huhuhuhuhuonaj osecaj kad znasosecaj kad znas dakad znas da siznas da si muda si mu bilasi mu bila imu bila i ostalabila i ostala najlepsai ostala najlepsa devojkaostala najlepsa devojka huhuhuhuhuonaj osecaj kad znas daosecaj kad znas da sikad znas da si muznas da si mu bilada si mu bila isi mu bila i ostalamu bila i ostala najlepsabila i ostala najlepsa devojkai ostala najlepsa devojka huhuhuhuhu

Onaj osecaj kad znas da si pogresila ….Onaj osecaj kad znas da umire za tobom…Onaj osecaj kad si bio toliko pijan da se ne secas kako si doso kuci :D xDOnaj osecaj kada znas da imas najboljeg decka na svetuOnaj osecaj kad ti neko kaze da si smrsalaOnaj osecaj kad shvatis da si pogresožio u ljubavi…..