Onaj osecaj kad vam je srce ispunjeno jer ste videli osobu koju volite…


onaj-osecaj-kad-vam-srce-ispunjeno-jer-ste-videli-osobu-koju-volite
onajosecajkadvamsrceispunjenojerstevideliosobukojuvolite…onaj osecajosecaj kadkad vamvam jeje srcesrce ispunjenoispunjeno jerjer steste videlivideli osobuosobu kojukoju volite…onaj osecaj kadosecaj kad vamkad vam jevam je srceje srce ispunjenosrce ispunjeno jerispunjeno jer stejer ste videliste videli osobuvideli osobu kojuosobu koju volite…onaj osecaj kad vamosecaj kad vam jekad vam je srcevam je srce ispunjenoje srce ispunjeno jersrce ispunjeno jer steispunjeno jer ste videlijer ste videli osobuste videli osobu kojuvideli osobu koju volite…onaj osecaj kad vam jeosecaj kad vam je srcekad vam je srce ispunjenovam je srce ispunjeno jerje srce ispunjeno jer stesrce ispunjeno jer ste videliispunjeno jer ste videli osobujer ste videli osobu kojuste videli osobu koju volite…

Tužno je kad volite nekog neizmerno i kad vam on predstavlja najbitniju osobu na svetu a on za to ne mari. Kad osećate ogromnu bol koju on prouzrokuje svojom ...Onaj osecaj kada gledas u oci osobu koju volis, i nesvesno se najsmejes jer si srecan sto je kraj tebeAko ste u mogućnosti da sada zagrlite osobu koju volite, zavidim vam. I u isto vreme ne razumem zašto ovo čitate, kada je nešto najlepše odmah tu, na dohvat ruke, pravo je čudo imati takvu mogućnost. Ne čekajte da izgubite da shvatite šta imate.Onaj osecaj kad posmatrate voljenu osobu dok spava.Onaj osecaj kad vam je dosadno…Život je kratak. Ne dozvolite da vam najbitnije reči ostanu neizrečene. Recite ljudima koje volite koliko ih volite, koliko vam znače.