Onaj osecaj kad ti ne dostaje osoba dodje tii dxa srusiss ceo svet da budes kraj nje rohyy*** - Činija Citata

Onaj osecaj kad ti ne dostaje osoba dodje tii dxa srusiss ceo svet da budes kraj nje rohyy***


onaj-osecaj-kad-ti-ne-dostaje-osoba-dodje-tii-dxa-srusiss-ceo-svet-da-budes-kraj-nje-rohyy
onajosecajkadtinedostajeosobadodjetiidxasrusissceosvetdabudeskrajnjerohyyonaj osecajosecaj kadkad titi nene dostajedostaje osobaosoba dodjedodje tiitii dxadxa srusisssrusiss ceoceo svetsvet dada budesbudes krajkraj njenje rohyy***onaj osecaj kadosecaj kad tikad ti neti ne dostajene dostaje osobadostaje osoba dodjeosoba dodje tiidodje tii dxatii dxa srusissdxa srusiss ceosrusiss ceo svetceo svet dasvet da budesda budes krajbudes kraj njekraj nje rohyy***onaj osecaj kad tiosecaj kad ti nekad ti ne dostajeti ne dostaje osobane dostaje osoba dodjedostaje osoba dodje tiiosoba dodje tii dxadodje tii dxa srusisstii dxa srusiss ceodxa srusiss ceo svetsrusiss ceo svet daceo svet da budessvet da budes krajda budes kraj njebudes kraj nje rohyy***onaj osecaj kad ti neosecaj kad ti ne dostajekad ti ne dostaje osobati ne dostaje osoba dodjene dostaje osoba dodje tiidostaje osoba dodje tii dxaosoba dodje tii dxa srusissdodje tii dxa srusiss ceotii dxa srusiss ceo svetdxa srusiss ceo svet dasrusiss ceo svet da budesceo svet da budes krajsvet da budes kraj njeda budes kraj nje rohyy***

Onaj osecaj kad bi prespavao ceo dan.Onaj osecaj kad te razocara osoba,za koju si mislio da nece nikada !Onaj osecaj kad vidis da je online, a ne pise ti nista :)))Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..Onaj osecaj kad ti neko kaze da si smrsalaOnaj osecaj kad ti neko kaze da si smrsala xD