Onaj osecaj kad postavljate sami sebi milion pitanja na koje nemate odgovore … - Činija Citata

Onaj osecaj kad postavljate sami sebi milion pitanja na koje nemate odgovore …


onaj-osecaj-kad-postavljate-sami-sebi-milion-pitanja-na-koje-nemate-odgovore
onajosecajkadpostavljatesamisebimilionpitanjanakojenemateodgovoreonaj osecajosecaj kadkad postavljatepostavljate samisami sebisebi milionmilion pitanjapitanja nana kojekoje nematenemate odgovoreodgovore …onaj osecaj kadosecaj kad postavljatekad postavljate samipostavljate sami sebisami sebi milionsebi milion pitanjamilion pitanja napitanja na kojena koje nematekoje nemate odgovorenemate odgovore …onaj osecaj kad postavljateosecaj kad postavljate samikad postavljate sami sebipostavljate sami sebi milionsami sebi milion pitanjasebi milion pitanja namilion pitanja na kojepitanja na koje nematena koje nemate odgovorekoje nemate odgovore …onaj osecaj kad postavljate samiosecaj kad postavljate sami sebikad postavljate sami sebi milionpostavljate sami sebi milion pitanjasami sebi milion pitanja nasebi milion pitanja na kojemilion pitanja na koje nematepitanja na koje nemate odgovorena koje nemate odgovore …

Onaj osecaj kad sami sebe mucite sa bezbroj pitanja i podpitanja a samo neko drugi ko vas ignorise vam moze dati odgovore.Onaj koji tvrdi da zna sve odgovore, nisu još pitali sva pitanja.Ispit: dobiješ pitanja koja ne znaš, daš odgovore koje oni ne znaju!Onaj osecaj kad nemas osecaj za osecaj… =_=Onaj osecaj kad si na godisnjemOnaj osecaj kad nemas osecaj :D