Onaj osecaj kad ne mozes samog sebe da gledas u ogledalo…


onaj-osecaj-kad-ne-mozes-samog-sebe-da-gledas-u-ogledalo
onajosecajkadnemozessamogsebedagledasogledalo…onaj osecajosecaj kadkad nene mozesmozes samogsamog sebesebe dada gledasgledas uu ogledalo…onaj osecaj kadosecaj kad nekad ne mozesne mozes samogmozes samog sebesamog sebe dasebe da gledasda gledas ugledas u ogledalo…onaj osecaj kad neosecaj kad ne mozeskad ne mozes samogne mozes samog sebemozes samog sebe dasamog sebe da gledassebe da gledas uda gledas u ogledalo…onaj osecaj kad ne mozesosecaj kad ne mozes samogkad ne mozes samog sebene mozes samog sebe damozes samog sebe da gledassamog sebe da gledas usebe da gledas u ogledalo…

onaj osecaj kada jedes kockicu bele cokolade i gledas se u ogledalo XDZnas onaj osecaj kad ga vidis? Odseku ti se i ruke i noge, ne znas gde da gledas, u stomaku centrifuga, izgubis glas. E, ja znam. To je TAJ osecajOnaj osecaj kada gledas u oci osobu koju volis, i nesvesno se najsmejes jer si srecan sto je kraj tebeJel znas onaj osecaj kad ne mozes vise da pijes? Ja ne…Onaj osecaj kad nemas osecaj za osecaj… =_=Onaj osecaj kad sami sebe mucite sa bezbroj pitanja i podpitanja a samo neko drugi ko vas ignorise vam moze dati odgovore.