Onaj osećaj kad sami sebe ubijate nekim mislima.


onaj-oseaj-kad-sami-sebe-ubijate-nekim-mislima
onajosećajkadsamisebeubijatenekimmislimaonaj osećajosećaj kadkad samisami sebesebe ubijateubijate nekimnekim mislimaonaj osećaj kadosećaj kad samikad sami sebesami sebe ubijatesebe ubijate nekimubijate nekim mislimaonaj osećaj kad samiosećaj kad sami sebekad sami sebe ubijatesami sebe ubijate nekimsebe ubijate nekim mislimaonaj osećaj kad sami sebeosećaj kad sami sebe ubijatekad sami sebe ubijate nekimsami sebe ubijate nekim mislima

Onaj osećaj kad pričate sa nekim telefonom a uopšte ga ne slušate.Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-Onaj osecaj kad sami sebe mucite sa bezbroj pitanja i podpitanja a samo neko drugi ko vas ignorise vam moze dati odgovore.Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :DOnaj osećaj kad ti je neko preko potreban…