Onaj osećaj kad si na fejsu a ćale ti upadne u sobu i kaže: Kucaj polovni automobili… Haha xD - Činija Citata

Onaj osećaj kad si na fejsu a ćale ti upadne u sobu i kaže: Kucaj polovni automobili… Haha xD


onaj-oseaj-kad-na-fejsu-a-ale-ti-upadne-u-sobu-i-kae-kucaj-polovni-automobili-haha-xd
onajosećajkadnafejsućaletiupadnesobukažekucajpolovniautomobili…hahaxdonaj osećajosećaj kadkad sisi nana fejsućale titi upadneupadne uu sobusobu ii kažekucaj polovnipolovni automobili…automobili… hahahaha xdonaj osećaj kadosećaj kad sikad si nasi na fejsufejsu a ćalea ćale tićale ti upadneti upadne uupadne u sobuu sobu isobu i kažekucaj polovni automobili…polovni automobili… hahaautomobili… haha xdonaj osećaj kad siosećaj kad si nakad si na fejsuna fejsu a ćalefejsu a ćale tia ćale ti upadnećale ti upadne uti upadne u sobuupadne u sobu iu sobu i kažekucaj polovni automobili… hahapolovni automobili… haha xdonaj osećaj kad si naosećaj kad si na fejsusi na fejsu a ćalena fejsu a ćale tifejsu a ćale ti upadnea ćale ti upadne ućale ti upadne u sobuti upadne u sobu iupadne u sobu i kažekucaj polovni automobili… haha xd

Znaš onaj osećaj ti na fejsu a ćale ti upadne u sobu i kaže: Kucaj polovni automobiliOnaj osećaj kad si zaljubljen u istu osobu nekoliko godina i kad ti se sve više i više sviđa. Neprocenjivo!Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..Onaj osećaj kad su ti oči pune suza a ti se nasmeješ i kažeš Nije mi ništa.Onaj osećaj kad napolju pada sneg a ti sediš u toplom… Neprocenjivo. ;)Onaj osećaj kad upališ tv, namestiš se u krevet,pokriješ, ušuškaš i skontaš da si zaboravio daljinski na stolu …:D