Onaj osećaj kad kupiš novu motiku pa se foliraš po njivi… :D


onaj-oseaj-kad-kupi-novu-motiku-pa-se-folira-po-njivi-d
onajosećajkadkupinovumotikupasefoliraponjivi…onaj osećajosećaj kadkad kupiškupiš novunovu motikumotiku papa sese folirašfoliraš popo njivi…onaj osećaj kadosećaj kad kupiškad kupiš novukupiš novu motikunovu motiku pamotiku pa sepa se folirašse foliraš pofoliraš po njivi…onaj osećaj kad kupišosećaj kad kupiš novukad kupiš novu motikukupiš novu motiku panovu motiku pa semotiku pa se folirašpa se foliraš pose foliraš po njivi…onaj osećaj kad kupiš novuosećaj kad kupiš novu motikukad kupiš novu motiku pakupiš novu motiku pa senovu motiku pa se folirašmotiku pa se foliraš popa se foliraš po njivi…

Onaj osećaj kad ustanes na levu nogu pa ti čak ni ispijanje jutarnje kafe ne ide kako treba!….. :DOnaj osećaj kad se ljubiš pijan :DOnaj osećaj kad ne možeš disati ali i dalje jedeš ! :DOnaj osećaj kad upališ tv, namestiš se u krevet,pokriješ, ušuškaš i skontaš da si zaboravio daljinski na stolu …:DOnaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥Onaj osecaj kad promuknemo pa imamo jebozovan glas :D :))