Onaj ko je dobar u lošim delima, dobar je i u dobrim delima.


onaj-ko-dobar-u-loim-delima-dobar-i-u-dobrim-delima
japanska poslovicaonajkodobarloimdelimadobrimdelimaonaj koko jeje dobardobar uu lošimlošim delimadobar jeu dobrimdobrim delimaonaj ko jeko je dobarje dobar udobar u lošimu lošim delimadobar je ii u dobrimu dobrim delimaonaj ko je dobarko je dobar uje dobar u lošimdobar u lošim delimadobar je i uje i u dobrimi u dobrim delimaonaj ko je dobar uko je dobar u lošimje dobar u lošim delimadobar je i u dobrimje i u dobrim delima

Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je rijetko dobar u bilo čemu drugom.Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u bilo čemu drugom.Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, samim tim su strožiji prema sebi.Civilizaciju ne smemo suditi i ceniti na temelju toga koliku je moć ostvarila, već po tome koliko je u svojim zakonima i delima izrazila ljubav prema čoveku.Postoje sadistički naučnici koji traže greške u tuđim delima umesto da otkrivaju istinu.Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe.