ON MI JE BIO SVE ALI VIŠE GA NEMA


on-mi-je-bio-sve-ali-vie-ga-nema
onmibiosvealiviŠeganemaon mimi jeje biobio svesve aliali viŠeviŠe gaga nemaon mi jemi je bioje bio svebio sve alisve ali viŠeali viŠe gaviŠe ga nemaon mi je biomi je bio sveje bio sve alibio sve ali viŠesve ali viŠe gaali viŠe ga nemaon mi je bio svemi je bio sve alije bio sve ali viŠebio sve ali viŠe gasve ali viŠe ga nema

ZVEZDA MI JE SVE,ZVEZDA ZIVOT JE.!NOC JE DUGA I OLUJA SE SPREMA,TAD TESKO ONOM KO LJUBAVI NEMA!:)DOSTA MI JE SVEGA HOCU BEBU :)LJUBAV JE LJUBAV,LJUBAV JE BAJKA,VISE TE VOLIM NEGO TVOJA MAJKANE ZNAM MATEMATIKU ALI ZATO FIKIZU POIMA NEMAM!Shvati mili, sasvim si običan… Samo si u mojim očima BIO poseban…