Oko lepote su uvek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi. - Činija Citata

Oko lepote su uvek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi.


oko-lepote-su-uvek-ili-mrak-ljudske-sudbine-ili-sjaj-ljudske-krvi
ivo andrićokolepotesuuvekilimrakljudskesudbinesjajkrvioko lepotelepote susu uvekuvek iliili mrakmrak ljudskeljudske sudbinesudbine iliili sjajsjaj ljudskeljudske krvioko lepote sulepote su uveksu uvek iliuvek ili mrakili mrak ljudskemrak ljudske sudbineljudske sudbine ilisudbine ili sjajili sjaj ljudskesjaj ljudske krvioko lepote su uveklepote su uvek ilisu uvek ili mrakuvek ili mrak ljudskeili mrak ljudske sudbinemrak ljudske sudbine ililjudske sudbine ili sjajsudbine ili sjaj ljudskeili sjaj ljudske krvioko lepote su uvek ililepote su uvek ili mraksu uvek ili mrak ljudskeuvek ili mrak ljudske sudbineili mrak ljudske sudbine ilimrak ljudske sudbine ili sjajljudske sudbine ili sjaj ljudskesudbine ili sjaj ljudske krvi

Starost, bolest i sirotinja, ujedinjene, to su neosporno najveća i konačna katastrofa jedne ljudske sudbine.Sve ljudske aktivnosti imaju jedan ili više od ovih sedam uzroka: sreću, prirodu, prisilu, navike, razum, strast, željuSve ljudske aktivnosti imaju jedan ili više od ovih sedam uzroka: sreću, prirodu, prisilu, navike, razum, strast, želju.U nevolji su ljudske duše slabe.Ako bi neko morao pogoditi sve pomisli ljudske i proreći sudbe ljudske, i objaviti svaku tajnu što zemlja krije u dubinama svojim, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao mleko nasuto u nečisti sud, od koga se mleko ukvari.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.