Oh, jednostavno poželim da te neko pokuša povrediti kako bih ga mogao ubiti zbog tebe.


oh-jednostavno-poelim-da-te-neko-pokua-povrediti-kako-bih-ga-mogao-ubiti-zbog-tebe
frenk sinatraohjednostavnopoželimdatenekopokuapovreditikakobihgamogaoubitizbogtebejednostavno poželimpoželim dada tete nekoneko pokušapokuša povreditipovrediti kakokako bihbih gaga mogaomogao ubitiubiti zbogzbog tebejednostavno poželim dapoželim da teda te nekote neko pokušaneko pokuša povreditipokuša povrediti kakopovrediti kako bihkako bih gabih ga mogaoga mogao ubitimogao ubiti zbogubiti zbog tebejednostavno poželim da tepoželim da te nekoda te neko pokušate neko pokuša povreditineko pokuša povrediti kakopokuša povrediti kako bihpovrediti kako bih gakako bih ga mogaobih ga mogao ubitiga mogao ubiti zbogmogao ubiti zbog tebejednostavno poželim da te nekopoželim da te neko pokušada te neko pokuša povreditite neko pokuša povrediti kakoneko pokuša povrediti kako bihpokuša povrediti kako bih gapovrediti kako bih ga mogaokako bih ga mogao ubitibih ga mogao ubiti zbogga mogao ubiti zbog tebe

Oh, jednostavno poželim da te neko pokuša povrijediti kako bih ga mogao ubiti zbog tebe.Žene imaju veliku moć. Kad bih nekoliko žena koje poznajem mogao nagovoriti da zajedno rade u moju korist, mogao bih uspjeti.Često poželim tvoj hod, ali ne bih ga pratio. U daljini kao da si ti, i vidim sebe kraj tebe. Možda sam lud, jer davno sam shvatio da ti za mene nisi tu. A ja još uvek okušavam čudo na mestu naših susreta.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Bože kako me je sramota, ja zbog tebe nisam napravio ni korak, a ti si ih napravila milion.Postoje razlozi zbog kojih vrijedi umrijeti, ali nijedan zbog kojeg vrijedi ubiti.