Ogroman uspeh je najbolja osveta.


ogroman-uspeh-najbolja-osveta
frenk sinatraogromanuspehnajboljaosvetaogroman uspehuspeh jeje najboljanajbolja osvetaogroman uspeh jeuspeh je najboljaje najbolja osvetaogroman uspeh je najboljauspeh je najbolja osvetaogroman uspeh je najbolja osveta

Svaka osveta je nova nepravda.Ambicija i osveta uvek su gladmi.Najbolja osveta je masovni uspjeh.Smatram da je jedina moguća osveta zaboravljanje.Postoji i tako nešto kao što je zloba i osveta.Brak je jedina stvarno uspjela osveta Boga ljudima.