Ogroman uspeh je najbolja osveta.


ogroman-uspeh-najbolja-osveta
frenk sinatraogromanuspehnajboljaosvetaogroman uspehuspeh jeje najboljanajbolja osvetaogroman uspeh jeuspeh je najboljaje najbolja osvetaogroman uspeh je najboljauspeh je najbolja osvetaogroman uspeh je najbolja osveta

Svaka osveta je nova nepravda.Najbolja osveta je masovni uspjeh.Smatram da je jedina moguća osveta zaboravljanje.Brak je jedina stvarno uspjela osveta Boga ljudima.Ambicija i osveta uvek su gladmi.Napad je najbolja odbrana.