Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ... - Činija Citata

Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...


oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
očekivatidaljudibuduferprematebisamozatototinjimaistokaoočekujetelavnepojedejedelavoveočekivati dada ljudiljudi budubudu ferfer premaprema tebisamo zatozato štošto sisi titi ferfer premaprema njimaisto jeje kaokao dada očekuješočekuješ dada tete lavlav nene pojedesamo zatozato štošto titi nene jedešjedeš lavove&lavove&očekivati da ljudida ljudi buduljudi budu ferbudu fer premafer prema tebisamo zato štozato što sišto si tisi ti ferti fer premafer prema njimaisto je kaoje kao dakao da očekuješda očekuješ daočekuješ da teda te lavte lav nelav ne pojedesamo zato štozato što tišto ti neti ne jedešne jedeš lavove&jedeš lavove&

Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi.Sve što je izvan dohvata naše ruke, sve što nije potpuno naše, s čim nismo srasli tako da postane isto što i mi, to je tuđe, ničije, ne štiti. To je kao vjetar, ništa, nemaš na čemu da stojiš, nizašto se ne držiš, ništa te ne drži, oči su ti prazne, srce ti je pusto, ostaje samo nemir.Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš.Svi misle da sam optimista samo zato što svoje probleme ne želim podeliti sa njima.Ako ikada pocnem da ti nedostajem, seti se da me nema tu ne zato sto ja ne zelim da budem kraj tebe, nego zato sto tebi nije mnogo znacilo da li cu tu biti ili ...Često ljudi pate i ljubav krive za to. Ja smatram da to nije fer prema tom tako čistom i divnom osjećaju, ja mislim da je problem u ljudima.