Odrasle osobe vole brojeve. Kad im govorite o nekom novom prijatelju, one vas nikad ne pitaju o onom što je bitno. - Činija Citata

Odrasle osobe vole brojeve. Kad im govorite o nekom novom prijatelju, one vas nikad ne pitaju o onom što je bitno.


odrasle-osobe-vole-brojeve-kad-im-govorite-o-nekom-novom-prijatelju-one-vas-nikad-ne-pitaju-o-onom-to-bitno
anton de sent egziperiodrasleosobevolebrojevekadimgovoritenekomnovomprijateljuonevasnikadnepitajuonomtobitnoodrasle osobeosobe volevole brojevekad imim govoritegovorite oo nekomnekom novomnovom prijateljuone vasvas nikadnikad nene pitajupitaju oo onomonom štošto jeje bitnoodrasle osobe voleosobe vole brojevekad im govoriteim govorite ogovorite o nekomo nekom novomnekom novom prijateljuone vas nikadvas nikad nenikad ne pitajune pitaju opitaju o onomo onom štoonom što ješto je bitnoodrasle osobe vole brojevekad im govorite oim govorite o nekomgovorite o nekom novomo nekom novom prijateljuone vas nikad nevas nikad ne pitajunikad ne pitaju one pitaju o onompitaju o onom štoo onom što jeonom što je bitnokad im govorite o nekomim govorite o nekom novomgovorite o nekom novom prijateljuone vas nikad ne pitajuvas nikad ne pitaju onikad ne pitaju o onomne pitaju o onom štopitaju o onom što jeo onom što je bitno

Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima a o vama dobro.Loše neću govoriti ni o kome, a o svakome sve dobro što mi je o njemu znano.Puno puta ćeš prešutjeti ako razmisliš o onom što želiš reći.Nemam prava da umanjim nečiju vrednost. Nije bitno šta ja mislim o nekome, već šta taj neko misli o sebi. Umanjiti nečije samopoštovanje je greh.