Odlučnost je delo, a ne reč. - Činija Citata

Odlučnost je delo, a ne reč.


odlunost-delo-a-ne-re
Žan pol sartrodlučnostdelonerečodlučnost jeje delone rečodlučnost je deloa ne reč

Dve su stvari uzrok kajanja. Jedna je kad neko učini loše delo, a druga kad ne učini dobro delo.Grešiti je delo ljudsko: opravdavati grehe delo je djavolsko.Grešiti je delo ljudsko, opravdavati grehe delo je djavolsko.Dosada je jedna jedina reč, kratka reč, koja ima samo šest slova, ali njen doživljaj je cela knjiga koju čovek za života ne bi mogao prelistati, pa ni na brzinu.Ljubav je posebna reč, i koristim je samo kada to mislim. Ako previše izgovarate tu reč, pojeftinićete je.Valjanom čoveku i na svaku izgovorenu reč ćeš poverovati, a sa lošim ni pismeni ugovor ne pomaže.