Odeća koju nosi advokat, postavljena je kožom ovaca.


odea-koju-nosi-advokat-postavljena-koom-ovaca
nemačka poslovicaodećakojunosiadvokatpostavljenakožomovacaodeća kojukoju nosinosi advokatpostavljena jeje kožomkožom ovacaodeća koju nosikoju nosi advokatpostavljena je kožomje kožom ovacaodeća koju nosi advokatpostavljena je kožom ovaca

Ne plašim se vojske lavova koju predvodi ovca, plašim se vojske ovaca koju predvodi lav.Šta fali profilnoj slici od 300 lajkova? Odeća!Nemoj se srditi što ružin grm nosi trnje, nego se raduj što trnov grm nosi ruže.Mala istina nosi u sebi jasne vrednosti; velika istina nosi u sebi veliko ćutanje.Lepota žene nije u odeći koju ona nosi, figuri o kojoj brine, niti u načinu na koji češlja svoju kosu. Lepota žene je u njenim očima, jer oči su vrata njenog srca, mesta gde ljubav počiva. Istinska lepota žene ogleda se u njenoj duši.Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.