Odbojkašice – odlično dižu, još bolje primaju, a znaju i da kuvaju xD


odbojkaice-odlino-diu-jo-bolje-primaju-a-znaju-i-da-kuvaju-xd
odbojkaiceodličnodižujoboljeprimajuznajudakuvajuxdodbojkašice –– odličnoodlično dižujoš boljebolje primajuznaju ii dada kuvajukuvaju xdodbojkašice – odlično– odlično dižujoš bolje primajua znaju iznaju i dai da kuvajuda kuvaju xdodbojkašice – odlično dižua znaju i daznaju i da kuvajui da kuvaju xda znaju i da kuvajuznaju i da kuvaju xd

Svi znaju bolje od vas šta je za vas bolje.Ako to još uvek niste našli, nastavite da tražite. Nemojte se zadovoljiti. Kao što je to slučaj sa svim stvarima srca, znaćete kada to pronađete. Kao i u svim sjajnim vezama, s’ godinama postaje sve bolje i bolje.Ako to još uvek niste našli, nastavite da tražite.  Nemojte se zadovoljiti.  Kao što je to slučaj sa svim stvarima srca, znaćete kada to pronađete.  Kao i u svim sjajnim vezama, s’ godinama postaje sve bolje i bolje.Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...Bilo je predivno pronaći Ameriku, ali bi bilo još bolje da su je promašili.Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj.