Odbijam da jedem ostrige. Volim da mi je hrana mrtva. Ne ranjena. Ne bolesna. Mrtva.


odbijam-da-jedem-ostrige-volim-da-mi-hrana-mrtva-ne-ranjena-ne-bolesna-mrtva
vudi alenodbijamdajedemostrigevolimmihranamrtvaneranjenabolesnamrtvaodbijam dada jedemjedem ostrigevolim dada mimi jeje hranahrana mrtvane ranjenane bolesnaodbijam da jedemda jedem ostrigevolim da mida mi jemi je hranaje hrana mrtvaodbijam da jedem ostrigevolim da mi jeda mi je hranami je hrana mrtvavolim da mi je hranada mi je hrana mrtva

Čovek nikada ne sme prestati sanjati. San je hrana duši, kao što je jelo hrana telu. Vrlo često u životu vidimo svoje snove izjalovljene i svoje želje osujećene, ali treba da nastavimo da sanjamo, jer, u protivnom, naša duša umire.Bebo , Volim Te … Amele Shvatiii Da Te Volim … balavica samo tvojaNeka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana.Nacini na koji se kazu Volim te: 1. Volim te, kretencino.Volim te sreco moja,Volim te zivote moj….Sastavni deo mog uspeha je smešna, bolesna radna etika. Dok drugi ljudi spavaju ja radim.